Homøopatisk medicin

Praktiske oplysninger om homøopatiske lægemidler

Indtagelse:

Man opnår det bedste resultat i et behandlingsforløb med homøopatiske lægemidler, når lægemidlet indtages det foreskrevne antal gange om dagen. Benytter man flere homøopatiske lægemidler i et behandlingsforløb, holdes en pause imellem indtag af hvert lægemiddel, på ca.  10-15 minutter. Derved når lægemidlerne at gøre sin virkning i mundslim hinden, inden et næste lægemiddel indtages. Har man glemt at indtage lægemidlet, indtages det blot straks man husker det. Man skal ikke forsøge at indhente det tabte ved at øge mængden næste gang, men blot fortsætte i normal dagsrytme og antal indtag pr. dag.

Dråber fortyndes i et glas med lidt vand, f.eks. et snapseglas vand. Det er vigtigt, at beholde dråber og vand i munden i ca. ½ – 1 minut, inden det synkes. Så optages de direkte i blodet via mundslimhinden, og virker derved hurtigere, end hvis det optages over fordøjelsen. Man kan også dryppe dråberne direkte i munden. Det kan være en fordel, f.eks. ved akut høfeber, at kunne gå med flasken i lommen og indtage dråberne direkte i munden. Bland ikke flere slags dråber sammen, men indtag dem gerne efter hinanden.

Pulver lægges på eller under tungen, hvor det smelter og synkes. Måleske medfølger i glasset.

Sukkerkugler suttes som bolcher, inden de synkes.

Tabletter indtages i munden, hvor de smelter gradvist. Da det tager lang tid inden de smelter helt, tygges den sidste del, og synkes derefter.

Små børn kan man hjælpe med at indtage lægemidlerne, ved at blande den i lidt vand, suge den op i 2 ml. sprøjte uden nål, og derefter sprøjte væsken ind i barnets mundvige. Undgå at de homøopatiske lægemidler kommer i kontakt med metal. Dog har plomber i tænderne ingen betydning. Undgå at opbevare lægemidlerne ved mobiltelefon og andet elektronisk udstyr. Hvis der bruges ske til indtagelsen, må den ikke være af metal. Ved alvorlige symptomer og sygdomme bør man altid søge professionel bistand hos en erfaren behandler. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug af homøopati. Man bør kun ophøre med lægeordineret medicin i samråd med sin læge.

Dosering:

Under beskrivelsen af de homøopatiske lægemidler, er angivet vejledende og akut dosering til hhv. voksne og børn. Nogle af lægemidlerne er specifikt til enten voksne eller børn, primært til akut behandling, eller til både akut og kurmæssig behandling. Dette vil fremgå af doseringsanvisningen.

Førstegangsforværring:

Nogle gange udløser indtag af et homøopatisk lægemiddel en forværring af symptomerne. Denne forværring er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førstegangsforværring. Den er et udtryk for, at lægemidlet har aktiveret en helbredelsesproces i kroppen, og at kroppen forsøger at skille sig af med sygdommen. Førstegangsforværringen er samtidigt et tegn på, at man indtager et lægemiddel, som har mulighed for at virke helbredende. Ved tegn på for kraftig førstegangsforværring stoppes indtag af lægemidlet i 1-2 dage, eller indtil forværringen er borte. Derefter påbegyndes indtag af lægemidlet igen, evt. med nedsat dosering, og trappes op til den anbefalede dosis over 3-4 dage

Tilbage til Homøopati

Homøopatisk medicin

Homøopati er en sikker og skånsom metode til helbredelse (kroppen bereder sig til at blive hel), som baserer sig på forestillingen om, at alt der har evnen til at skade kroppen, også har evnen til at helbrede den. Ordet ”homøopati” er sammensat af de græske ord ”homoios” og ”pathos”, som betyder hhv. lignede og lidelse eller ”med lige skal lige helbredes”.

Princippet bag homøopatiske lægemidler bygger på, at de stærkt fortyndede stoffer virker helbredende på symptomer, som det fremkalder i fysisk – og ufortyndet – form. Et velkendt eksempel er homøopatisk fortynding af løg, som anvendes til at helbrede en tilstand med rindende øjne og løbende næse. Det unikke ved homøopatiske lægemidler er, at den ikke blot virker ind i kroppen, men også i de sjælelige og åndelige områder, hvor langt de fleste sygdomme har deres udspring.

Udgangspunktet for homøopatiske lægemidler er stoffer udvundet fra  plante-, mineral- og dyreriget, som opnår deres særlige virkning efter potensering ved gentagne fortyndinger og rytmiske opblandinger med bærestoffet, som er vand. Vandet er nu tilført en information. Herved frembringes milde og dybtvirkende lægemidler, fri for bivirkninger.  Homøopati er effektivt, fordi vand er i stand til at udtrække og oplagre energi, som har en målelig effekt på levende organismer. Homøopati virker direkte ind på energifrekvenserne i kroppen med vand som det bærende element i de lægemidler, der hver dag hjælper mennesker til at genfinde den rette indre sunde balance. Vi må huske, at vand er selve livet – den centrale kerne for alle levende væsener, for vores planet og for Kosmos. Med homøopati gør vi brug af naturens kræfter til hjælp til helbredelse i samklang med vores egen evne til selvhelbredelse.

Homøopatisk medicin bliver anvendt af tusindvis af læger og endnu flere alternative behandlere i store dele af verden. Millioner og atter millioner af mennesker i både Europa, Østen og USA nyder godt af medicinens på én gang milde og dybtgående virkninger. Nyere opgørelser viser, at ca. 75% af tyske og 70% af franske læger jævnligt ordinerer homøopatiske lægemidler. Og et af de mest solgte lægemidler i Frankrig er et homøopatisk lægemiddel.

Tilbage til Homøopati

Antroposofisk lægekunst

Den antroposofiske beskrivelse udvider vores forståelse af mennesket og naturen, og danner grundlag for en ny og mere bevidst lægekunst. Sygdomme forstås som ubalancer i de sjælelige og åndelige dele af mennesket, og som forskydninger mellem kroppens nerve-/sanse system, det rytmiske system og stofskiftesystemet samt mellem kroppens nedbrydende og opbyggende processer. Man kan på dette grundlag stille præcise og dybtgående diagnoser, både på det fysiske og det sjælelige plan, og behandle menneskets individuelle ubalancer. Derved kan man lindre og helbrede sygdomme ved selve deres rod, og styrke mennesket til regenerering og genopbygning af krop, sjæl og ånd.

Den antroposofiske lægekunst har udvidet homøopatien med nye måder at fremstille lægemidler på, og med udvikling af helt nye slags lægemidler, som modsvarer den dybere forståelse af menneskets opbygning. Det kendetegner den antroposofiske forståelse af mennesket, at den giver en præcis beskrivelse af samspillet mellem vores fysiske krop og vore sjælelige og åndelige kræfter.

Tilbage til Homøopati